Rekonštrukcie bytových a nebytových priestorov

IRKON sro spoločnosť

Košice
Kontakt:
0940 884 666
0907 641 105

www.irkon.sk

irkonsro@gmail.com

Kontaktujte nás

Gajdošíková

Gajdošíková

Konateľ:

tel: 0907 641 105

Email: irkonsro@gmail.com